Közérdekű

A DUNA Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. szervezeti, személyzeti adatainak, tevékenységre, működésre vonatkozó adatainak, gazdálkodási adatainak közzététele a törvényi kötelezettségnek megfelelően. A lap struktúrájában követi a 2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletet.


dunamszlogo

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (teljes név) A Társaság cégneve: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

Cégjegyzékszám: 01-10-041306

A Társaság cégformája: zártkörűen működő részvénytársaság

A Társaság határozatlan időre alakult.

2. Székhely 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
4. Telefonszám  +36 1 759 5050
5. Faxszám  –
6. Központi elektronikus levélcím info@dunamsz.hu
7. A honlap URL-je http://dunamediaszolgaltato.hu
http://dmsz.hu
//dunamsz.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége Ügyfélszolgálat/Közönségszolgálat
kozonsegszolgalat@mtva.hu
+36 1 759 5050
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve  Cs. Tóth Eszter
10. Az ügyfélfogadás rendje Munkatársaink hétköznap reggel 8 és este 18 óra között várják a nézők, a hallgatók telefonhívásait, és válaszolnak a beérkező levelekre. Hétköznaponként este 18-tól reggel 8-ig. A hétvégi napokon üzenetrögzítő fogadja a hívásokat.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája Szervezeti és működési szabályzat, szervezeti felépítés és szervezeti struktúra ábrája

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Vezérigazgató: Altorjai Anita
Telefonszám: +36 1 441 97 02
Email: vezerigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Tartalomért Felelős Igazgató: dr. Tóth István Zoltán
Telefonszám: +36 1 759 5005
Email: tartalom@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Tartalomfejlesztésért Felelős Igazgató: Kárász Róbert
Telefonszám: +36 1 441 9052
Email: tartalomfejlesztes@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Titkárság
Titkárságvezető: Röhricht Erika
Telefonszám: +36 1 441 97 02
Email: vezerigazgatosag@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
Irodavezető: Rigó-Kántor Eszter
Telefonszám: +36 1 328 7460
Email: nemzetkozi@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Stratégiai Iroda
Irodavezető: Daru Gábor
Telefonszám: +36 1 441 9730
Email: strategia@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Gazdasági Iroda
Megbízott gazdasági vezető: Tomsó Judit
Telefonszám: +36 1 441 9735
Email: gazdasagi@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Duna műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Medveczky Balázs
Telefonszám:  +36 1 759 5383
Email: duna@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.Duna World műsorokért felelős főszerkesztőségFőszerkesztő: Varjú Frigyes
Telefonszám: +36 1 441 9718
Email: duna@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

M1, hirado.hu műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Tóth István
Telefonszám:  +36 1 759 5842
Email: hir@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

M5, M2 műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Tubics Tibor
Telefonszám:  +36 1 759 5493
Email: m5m2@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

M4 műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Kelemen Zsolt
Telefonszám:  +36 1 441 9715
Email: sport@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Kossuth Rádió, MR4 és vallási műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Torma Csaba
Telefonszám:  +36 1 441 9718
Email: kossuth@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Petőfi Rádió, Petőfi TV műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Horn Pál
Telefonszám:  +36 1 328 7153
Email: petofi@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Bartók Rádió, Dankó Rádió műsorokért felelős főszerkesztőség
Főszerkesztő: Hernády Zsolt
Telefonszám:  +36 1 441 9716
Email: bartokdanko@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Rádiós és Televíziós Programszerkesztőség
Szerkesztőség vezető: Gál Erika
Telefonszám:  +36 1 328 7057
Email: programszerkesztoseg@dunamsz.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Belpolitikai Szerkesztőség
Vezető szerkesztő: Karuczka Péter
Telefonszám:  +36 1 441 9110
Email: bel@mti.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Fotó Szerkesztőség
Vezető szerkesztő: Csatári Patrik
Telefonszám: +36 1 441 9310
Email: foto@mti.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Külpolitikai és Idegennyelvű Szerkesztőség
Vezető szerkesztő: Végh Sándor
Telefonszám: +36 1 441 9200
Email: kul@mti.hu
Postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása  –
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve  –
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke  –

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye  –
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása  –

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve  www.hirado.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

kiadó székhelye: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.

Kiadásért felelős: Altorjai Anita

Mb. főszerkesztő: Leitner Attila

Email: ugyelet@hirado.hu

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok (Mb.) főszerkesztőjének a neve Leitner Attila

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Tulajdonosi jogkör gyakorlója:
Közszolgálati Közalapítvány
székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 5-7.
nyilvántartási szám: 6074Felügyeleti szerv:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Telefon: +36 1 457 7100
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje http://www.kszka.hu/ 
http://www.nmhh.hu/

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége  –

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (frissítve: 2022.04.04.)

Szervezeti és működési szabályzat, szervezeti felépítés és szervezeti struktúra ábrája

4/2018. vezérigazgatói utasítás (adatvédelmi szabályzat)

13/2016. vezérigazgatói utasítás

Közmédia Választási Iroda Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe  –
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása  –
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege  –
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás  –
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  –
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő  –
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája  –
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás  –
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  –

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 98. § (1) bekezdése szerint.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása, listája A Duna Médiaszolgáltató Zrt. célja minőségi közszolgálati média-, és hírügynökségi szolgáltatás nyújtása határon belül és határon túl, valamint segíteni a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságának érvényesülését. A társaság elkötelezett a nemzeti, közösségi, az európai identitás, a kultúra és a magyar nyelv ápolása és gazdagítása mellett, valamint a médiapiaci versenyben való ésszerű és indokolt részvétel mellett. Folyamatosan törekszik a szakmai innovációra, új technológiák és műsorterjesztési módok bátor alkalmazására, valamint a médiahasználathoz szükséges ismeretek terjesztésére. A társaság támogatja a magyar filmművészetet, új magyar rádiós- és televíziós alkotások elkészítését, sőt, a médiaszolgáltatáson túli egyéb tevékenységek által, mint pl. könyvkiadás, vagy színházi eseményekben való tevékeny részvétel.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás http://mediatanacs.hu/dokumentum/162134/orszkoz.pdf
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Belső adatvédelmi nyilvántartás
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  –
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  –
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  –

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása  
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  –
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai  –
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)  –
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói  –
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága  –
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje  –
8. A testületi szerv üléseinek napirendje  –
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása  –

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)  –
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza  –
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok  –
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota  –
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  –
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól  –

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Támogatási terület és a Tartalom-előállítási terület

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények //dunamsz.hu/

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Adatigénylések teljesítési rendje

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)>>

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve  Vezérigazgatóság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme) telefon: +36 1 441 97 02
postacím: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.
elektronikus !levélcím: vezerigazgatosag@dunamsz.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  adatvedelem@dunamsz.hu
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai NAIH adatlap 2023
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  –
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  –

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista  –

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai  

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Éves beszámolók

DMSZ – 2023

DMSZ – 2022

DMSZ – 2021

DMSZ – 2020

DMSZ – 2019

DMSZ – 2018

DMSZ – 2017

DMSZ – 2016

DMSZ – 2015

Duna Televízió Nonprofit Zrt. – Vagyonmérleg – 2015.07.01.

Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriuma 50/2015. (IX.23.) számú határozata a Duna Televízió Nonprofit Zrt. végleges vagyonmérlegénel jóváhagyásáról

———————-

Vezérigazgatói éves beszámolók

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2022

+ melléklete

Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. – 2021

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2020 + melléklete

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2019 + melléklete

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2018 + melléklete

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2017

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. – 2016

Duna Médiaszolgáltató Zrt. – 2015 (2 félév)

Duna Televízió Nonprofit Zrt. – 2014

Duna Televízió Nonprofit Zrt. – 2013

Duna Televízió Nonprofit Zrt. – 2012

Duna Televízió Nonprofit Zrt. – 2011


ARCHÍV

————

DTV – 2015 (I félév)

DTV – 2014

DTV – 2013

DTV – 2012

DTV – 2011

DTV – 2010

————

MR – 2015 (1 félév)

MR – 2014

MR – 2013

MR – 2012

MR – 2011

————

MTI – 2015 (1 félév)

MTI – 2014

MTI – 2013

MTI – 2012

MTI – 2011

————

MTV – 2015 (1 félév)

MTV – 2014

MTV – 2013

MTV – 2012

MTV – 2011

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900095.TV

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Ld. 3. IV.1. pont

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Ld. 3. IV.1. pont

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok A 2024. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)

átlagos statisztikai állományi létszám 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 94 fő,

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 296 393 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 36 219 eFt,

összesített bérjárulékok 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március):

23 253 eFt.

__________________

A 2023. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban):

átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 94 fő,

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 344 505 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6 354 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december):

21 558 eFt.

__________________

A 2023. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban):

átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 91 fő,

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember):  284.211 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 4.973 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 18.317 eFt.

__________________

A 2023. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban):

átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június): 91 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június):  313.194 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június):  33.377 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június): 23.158 eFt. 

__________________

A 2023. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): 

átlagos statisztikai állományi létszám 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március): 92 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március):  262.596 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március):  4.045 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március): 17.511 eFt. 

__________________

A 2022. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október -december):  97 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október -december): 332.636 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október -december): 10.550 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október -december): 20.333 e Ft.

__________________

A 2022. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember):  98 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 306.677 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 3.699 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 27.361 e Ft.

__________________

A 2022. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június):  99 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 301.289 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 24.045 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 31.929 e Ft.

__________________

A 2022. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március):  100 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 373.403 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.591 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 33.366 e Ft.

__________________

A 2021. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év negyedek negyedévére vonatkozóan (október-december):  103 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 347.076 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 7.978 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 52.252 e Ft.

__________________

A 2021. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 103 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 282.981 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 6.217 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 43.522 e Ft.

__________________

A 2021. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 103 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 263.958 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 16.395 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 40.344 e Ft.

__________________

A 2021. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 103 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 260.025 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2.713 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 39.311 e Ft.

__________________

A 2020. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 103 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 286.514 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 11.555 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 45.236 e Ft.

__________________

A 2020. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 102 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 293.197 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 6.225 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 44.021 e Ft.

__________________

A 2020. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 102 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 260.759 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 5.583 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 21.317 e Ft.

__________________

A 2020. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 102 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 257.904 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 4.398 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 38.430 e Ft.

__________________

A 2019. év negyedik negyedévére (október-november-december) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 101 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 297.633 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (október-december): 11.702 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (október-december): 53.433 e Ft.

__________________

A 2019. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 101 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 254.322 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 7.159 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 45.847 e Ft.

__________________

A 2019. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 101 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 247.658 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 9.287 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 51.272 e Ft.

__________________

A 2019. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 101 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 246.231 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 5.141 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 50.496 e Ft.

__________________

A 2018. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 101 fő.

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 262.152 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 11.954 e Ft,

összesített bérjárulékok 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 54.310 e Ft.

__________________

A 2018. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 101 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 237.596 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 8.763 e Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 48.591 e Ft.

__________________

A 2018. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 101 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 258 037 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 18 850 e Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 54 671 e Ft.

__________________

A 2018. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 102 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 256 610 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6 513 e Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 52 300 e Ft.

__________________

A 2017. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): átlagos statisztikai állományi létszám 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 107 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 257.438e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 13.734e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 57.643e Ft.

__________________

A 2017. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): statisztikai állományi létszám 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 106 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 234.271e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 9.282e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 51.390e Ft.

__________________

A 2017. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): statisztikai állományi létszám 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 107 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 251.290e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 13.925e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 56 409e Ft.

__________________

A 2017. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

foglalkoztatottak (munkajogviszonyban): statisztikai állományi létszám 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 110 fő.

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 247.350e  Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 9.236e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 54.562e Ft.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege 2024. év első negyedévében vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők

2024. év első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő:

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március):

25 250 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március):

1 201 eFt,

összesített bérjárulékok 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3 416 eFt.

További juttatások (vezetők):

– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2023. év negyedik negyedévére (október-november-december) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők

2023. év negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 30 896 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 712 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december):

4 081 eFt.

További juttatások (vezetők):

– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2023. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők

2023. év harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 25.047 eFt,

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember):  624 eFt,

összesített bérjárulékok 2023. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 3.320 eFt.

További juttatások (vezetők):

-vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2023. év második negyedévére (április-május-június) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2023. év második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június): 29.047 eFt

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június):  860 eFt

összesített bérjárulékok 2023. év második negyedévére vonatkozóan (április – június): 3.861 eFt.

további juttatások (vezetők):

– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,

– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,

– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2023. év első negyedévére (január-február-március) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2023. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március): 23.365 eFt

összesített személyi jellegű kifizetések 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március):  34 eFt

összesített bérjárulékok 2023. év első negyedévére vonatkozóan (január – március): 3.041eFt.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2022. év negyedik negyedévére (október-november-december) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2022. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 36.561 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 535 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 3.656 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2022. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2022. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 64.515 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 252 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július – szeptember): 3.076 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2022. év második negyedévére (április-május-június) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2022. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 42.415 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 408 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): -2.341* e Ft.

*megjegyzés: negatív összeg a visszamenőlegesen igényelt nyugellátás járulékának visszaigényléséből adódik. Járulék: +2018 eFt, járulék visszaigénylés: -4359 eFt

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2022. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2022. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 30.644 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 48 e Ft,

összesített bérjárulékok 2022. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.330 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2021. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2021. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 35.085 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 79 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 4.570 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2021. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2021. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 27.514 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 497 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.804 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2021. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2021. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 24.614 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. évmásodik negyedévére vonatkozóan (április-június): 48 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. évmásodik negyedévére vonatkozóan (április-június): 3.348 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2021. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2021. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 24.279 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): : 0 e Ft,

összesített bérjárulékok 2021. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 3.285 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2020. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2020. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 36.372 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 0 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 5.061 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2020. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2020. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 26.979 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 47 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 3.631 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2020. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2020. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 23.979 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 0 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 0 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A  2020. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2020. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 27.721 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): : 179 e Ft,

összesített bérjárulékok 2020. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 2.929 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2019. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2019. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 38.934 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 374 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 5.380 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2019. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember  hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2019. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 23.189 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 364 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 4.454 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2019. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2019. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 20.702 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 574 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 4.432 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2019. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2019. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 2 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 22.402 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 58 e Ft,

összesített bérjárulékok 2019. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 4.713 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/

__________________

A 2018. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2018. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 32.224 e Ft,

összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): : 681 e Ft,

összesített bérjárulékok 2018. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.808 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2018. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2018. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 23.317 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 598 e Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 4.925 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2018. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2018. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató, 1 fő főkönyvelő)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 26 717 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 818 e  Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év második negyedévére vonatkozóan (április-június):  5 671 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– főkönyvelő esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 1 havi alapbérnek megfelelő prémium/év
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2018. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2018. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 3 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 35 040 e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 327 e  Ft,

Összesített bérjárulékok 2018. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 7 347 e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2017. év negyedik negyedévére (október-november-december hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2017. negyedik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 27.682e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 488e  Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év negyedik negyedévére vonatkozóan (október-december): 6.515e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2017. év harmadik negyedévére (július-augusztus-szeptember hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2017. harmadik negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 24.000e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 806e  Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év harmadik negyedévére vonatkozóan (július-szeptember): 5.704e Ft.

 további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2017. év második negyedévére (április-május-június hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2017. második negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 29 500e  Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 803e Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év második negyedévére vonatkozóan (április-június): 6.996e Ft.

további juttatások (vezetők): 
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

__________________

A 2017. év első negyedévére (január-február-március hónapokra) vonatkozó közérdekű foglalkoztatási és béradatok:

vezetők (2017. első negyedévében: 1 fő vezérigazgató, 4 fő igazgató)

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 26.815e Ft,

Összesített személyi jellegű kifizetések 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 879e  Ft,

Összesített bérjárulékok 2017. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 6.344e Ft.

további juttatások (vezetők):
– vállalati gépjármű, mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata,
– igazgatók esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év,
– vezérigazgató esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb az éves alapbér 25 %-ának megfelelő prémium/év.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja  –
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege  –
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  –

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 5 millió forint feletti szerződések
(utolsó frissítés: 2020.02.06.)

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre. 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt-nél a közzétételi egységhez kapcsolódóan közérdekű adat nem áll rendelkezésre.